Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Întreba
Întreba, verb
Sinonime: a pune întrebări, a interoga, a chestiona, a consulta, a cere sfat; a se interesa, a se informa, a cerceta.  
Întrebuinţa
Întrebuinţa, verb
Sinonime: a folosi, a utiliza, a uza de, a se servi.  
Întrebuinţat (întrebuințată)
Întrebuinţat (întrebuințată), adjectiv
Sinonime: uzat, folosit, utilizat; vechi, învechit, depăşit, demodat.  
Intrecământ
Intrecământ, substantiv (învechit)
Sinonime: prisos, rămășiță.  
Întrece
Întrece, verb
Sinonime: a depăşi, a o lua înainte, a lăsa în urmă, a exceda; a se alinta, a se copilări, a se izmeni, a face fasoane.  
Întrecere
Întrecere, substantiv feminin
Sinonime: concurs, competiţie, confruntare; emulaţie, concurență.  
Întreciocni
Întreciocni, verb
Sinonime: a se ciocni, a se izbi, a se lovi, a se tampona, (figurat) a se contrazice.  
Întreciocnire
Întreciocnire, substantiv
Sinonime: ciocnire, izbire, lovire, tamponare, (figurat) contrazicere.  
Întrecleți
Întrecleți, verb
Sinonime: a împietri, a încremeni, a înlemni, a înmărmuri, a înțepeni, a se petrifica.  
Întredeschide
Întredeschide, verb
Sinonime: a crăpa ușor (ceva).  
Întredeschis
Întredeschis, adjectiv
Sinonime: căscat, crăpat, deschis incomplet, deschis pe jumătate, semideschis, semiînchis, (despre ochi) mijit.  
Întredeschizătură
Întredeschizătură, substantiv
Sinonime: crăpătură, întredeschidere.  
Întreg (întreagă)
Întreg (întreagă), adjectiv
Sinonime: neînceput, neatins, neştirbit, neciuntit, intact, nefragmentat.  
Întreg-de-ars
Întreg-de-ars, substantiv (învechit)
Sinonime: holocaust.  
Întregătate
Întregătate, substantiv (învechit)
Sinonime: desăvârșire, întregime.  
Întregi
Întregi, verb
Sinonime: a completa, a recompune, a reface.  
Întregie
Întregie, substantiv (învechit)
Sinonime: întregime, parte întreagă, parte sănătoasă, sănătate, vindecare, (învechit) întregăciune.  
Întregime
Întregime, substantiv feminin
Sinonime: totalitate, plenitudine, deplinătate  
Întregire
Întregire, substantiv
Sinonime: complement, completare, complinire, împlinire, recompunere, reconstituire, refacere, rotunjire, (rar) reconstituție.  
Întregitor
Întregitor, adjectiv
Sinonime: complementar, subsidiar, suplimentar, (rar) complinitor.  
Întreiepciune
Întreiepciune, substantiv (învechit)
Sinonime: interjecție.  
Întrelăsa
Întrelăsa, verb
Sinonime: a neglija, a omite, a trece cu vederea.  
Întrelăsare
Întrelăsare, substantiv
Sinonime: neglijare, omisiune, scăpare, suspensie, trecere cu vederea, uitare.  
Întrema
Întrema, verb
Sinonime: a se face bine, a se însănătoşi, a-şi reveni, a se reface, a se îndrepta, a-şi veni în fire, a se înzdrăveni, a se pune pe picioare.  
Întrepătrunde
Întrepătrunde, verb
Sinonime: a se pătrunde reciproc.  
Întrepătrundere
Întrepătrundere, substantiv
Sinonime: interpenetraţie, intricație, îmbucare, osmoză, pătrundere reciprocă.  
Intrepid (intrepidă)
Intrepid (intrepidă), adjectiv
Sinonime: brav, curajos, cutezător, dârz, inimos, îndrăzneţ, neînfricat, semeţ, temerar, tenace, viteaz.  
Intrepiditate
Intrepiditate, substantiv
Sinonime: bărbăţie, bravură, curaj, cutezanţă, dârzenie, încumetare, îndrăzneală, neînfricare, semeţie, temeritate, tenacitate.  
Întreprinde
Întreprinde, verb
Sinonime: a se apuca de, a iniţia, a se angaja la, a începe.  
Întreprindere
Întreprindere, substantiv feminin
Sinonime: fabrică; uzină, combinat.  
Website, versiune 2011: https://sin0nime.com/dexx/
Website, versiune pentru PC: http://pc.dictoo.eu/

loading...


Copyright © 2011-2017 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie