Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Zor
Zor, substantiv neutru
Sinonime: grabă, urgenţă, febrilitate; sârguinţă, însufleţire, elan; necesitate, nevoie, presiune, strâmtoare, necaz, iuţeală, rapiditate, repezeală, repeziciune, viteză, (rar) grăbire, precipitare, precipitaţie, pripă, pripeală, pripire, toi, (popular şi familiar) dârdoră.  
Zoralie
Zoralie, substantiv
Sinonime: (dans popular) ca-la-uşa-cortului.  
Zorcan
Zorcan, substantiv
Sinonime: (ihtiologie) plătică.  
Zori
Zori, substantiv masculin la plural
Sinonime: auroră, răsărit, faptul zilei.

Zori, verb
Sinonime: a grăbi, a accelera, a da zor, a iuţi, a îmboldi, a îndemna.  
Zorire
Zorire, substantiv
Sinonime: accelerare, grăbire, iuţire, urgentare.  
Zorit
Zorit, substantiv
Sinonime: est, orient, răsărit.  
Zorit (zorită)
Zorit (zorită), adjectiv
Sinonime: grabnic, grăbit, iute, întins, precipitat, rapid, repede, repezit, accelerat, iuţit.  
Zornăi
Zornăi, verb
Sinonime: a zdrăngăni, a zăngăni, a zurui, (regional) a zorzoi.  
Zornăială
Zornăială, substantiv
Sinonime: zăngăneală, zăngănire, zăngănit, zornăit, zornăitură, zuruială, zuruit, zuruitură.  
Zornăit
Zornăit, substantiv
Sinonime: zăngăneală, zăngănire, zăngănit, zornăială, zornăitură, zuruială, zuruit, zuruitură.  
Zornăitor
Zornăitor, adjectiv
Sinonime: zăngănitor, zdrăngănitor, zuruitor.  
Zornăitură
Zornăitură, substantiv
Sinonime: zăngăneală, zăngănire, zăngănit, zornăială, zornăit, zuruială, zuruit, zuruitură.  
Zornet
Zornet, substantiv
Sinonime: zăngăneală, zăngănire, zăngănit, zăngănitură, zornăială, zornăit, zornăitură, zuruială, zuruit, zuruitură.  
Zornic
Zornic, adverb
Sinonime: grăbit; nerăbdător; stăruitor, insistent; cu zor, de zor.  
Zoroastrian
Zoroastrian, substantiv
Sinonime: parsi.  
Zoroastrism
Zoroastrism, substantiv
Sinonime: (religie) maniheism, mazdeism, parsism.  
Zorobi
Zorobi, verb
Sinonime: a acumula, a aduna, a agonisi, a economisi, a face, a strânge, a câștiga, a dobândi.  
Zoroboc
Zoroboc, substantiv
Sinonime: agoniseală, agonisire, agonisită, economie.  
Zorzoane
Zorzoane, substantiv feminin la plural
Sinonime: (la plural) podoabe, (regional, la plural) ţorţoale, (Moldova, la plural) fesfesele, (prin Transilvania, la plural) sovoane, (familiar, la plural) farafastâcuri, (familiar, depreciativ) ţarţamuri.  
Zorzoi
Zorzoi, verb
Sinonime: a zăngăni, a zornăi, a zurui.  
Zorzona
Zorzona, verb
Sinonime: a se împopoţona, a se înzorzona.  
Zorzonat
Zorzonat, adjectiv
Sinonime: împopoţonat, înzorzonat.  

Accelera
Accelera, verb
Sinonime: a iuţi, a grăbi, a urgenta, a da zor, a precipita, a zori.  
Adormițele
Adormițele, substantiv feminin
Sinonime: (botanică) (la plural) dediţei, zorele, suflețele, vânturele; dedițel, volbură.  
Alergătură
Alergătură, substantiv feminin
Sinonime: alergare, zor, goană, fugă, deplasare.  
Bună-dimineaţa
Bună-dimineaţa, substantiv feminin
Sinonime: (plural) zorele (plantă).  
Crepuscul
Crepuscul, substantiv neutru
Sinonime: amurg, apus, înserare, chindie, asfinţit, asfinţire, decadenţă, decădere, declin, regres, seară; zori.  
Economie
Economie, substantiv feminin
Sinonime: cumpătare, chibzuială, măsură, moderaţie, înfrânare, chibzuinţă; întocmire, orânduire, alcătuire, compoziţie, structură, compunere, constituţie, organizare, gestiune; agoniseală, agonisire, rezervă, (la plural) fonduri disponibile; gospodărire, administraţie, chiverniseală, agonisită, pricopseală, (regional) priştipeală, (prin Maramureș şi Transilvania) zoroboc, (învechit) strânsoare, strânsură.  
Economisi
Economisi, verb
Sinonime: a cruţa, a păstra, a pune deoparte; a gospodări, a administra, a chivernisi; a strânge, a aduna, a acumula, a agonisi, a face, (regional) a priştipi, a răgădui, a sclipui, (Transilvania) a mirui, (Oltenia şi Muntenia) a scofeli, (Banat) a stăci, (Transilvania şi Maramureș) a şporoli, (prin Maramureș) a zorobi, (figurat) a prăsi.  
Est
Est, substantiv neutru
Sinonime: răsărit, orient, soare-răsare, (regional) răsai, răsăriş, zorit, (învechit) ost.  
Website, versiune 2011: https://sin0nime.com/dexx/
Website, versiune pentru PC: http://pc.dictoo.eu/

loading...


Copyright © 2011-2017 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie